1. Pribatutasun politika

 

Quantum Escape Room-ek bere politikaren berri ematen die web gunearen erabiltzaileei, bere webgunearen bidez nabigatuz edo zerbitzuak kontratatuz lor daitezkeen erabiltzaile eta bezeroen datu pertsonalak tratatu eta babesteko.

 

Alde horretatik, Quantum Escape Room-ek datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatzen du. Araudi hori Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datuak Babesteko Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan jasota dago.

Web hau erabiltzeak pribatutasun-politika hau onartzea dakar.

 

  1. Datuen bilketa, helburua eta tratamendua

 

Quantum Escape Room-ek bere webguneko erabiltzaileei jakinarazi behar die zein datu pertsonal bil daitezkeen, bai posta elektronikoaren bidez, bai web guneko inprimakiak betez. Alde horretatik, Quantum Escape Room hartuko da lehen deskribatutako bitartekoen bidez bildutako datuen erantzuletzat.

 

Era berean, Quantum Escape Room-ek erabiltzaileei jakinarazten die bildutako datuen tratamenduaren helburuak honako hauek jasotzen dituela: erabiltzaileek egindako eskaerei erantzutea, kontaktuen agendan sartzea, zerbitzuak ematea, harreman komertzialaren kudeaketa.

 

Automatikoki edo automatizatu gabe egiten diren eragiketa, kudeaketa eta prozedura teknikoak, datu pertsonalak bildu, gorde, aldatu, transferitu eta beste ekintza batzuk ahalbidetzen dituztenak, datu pertsonalen tratamendutzat hartuko dira.

 

Quantum Escape Room-en webgunearen bidez jasotzen diren eta, beraz, datu pertsonalen tratamendu diren datu pertsonal guztiak Quantum Escape Room-ek Datuak Babesteko Espainiako Agentzian aitortutako fitxategietan sartuko dira.

 

  1. Hirugarrenei informazioa jakinaraztea

 

Quantum Escape Room-ek erabiltzaileei jakinarazten die beren datu pertsonalak ez zaizkiela hirugarren erakundeei lagako, salbu eta datu-lagapen horrek legezko betebehar bat badu edo zerbitzu bat emateak datu-prozesatzaile batekin kontratu-harreman bat izateko beharra badakar. Azken kasu horretan, Quantum Escape Room-ek erabiltzailearen berariazko baimena duenean bakarrik lagako zaizkio datuak hirugarren bati.

 

  1. Erabiltzaileen eskubideak

 

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa

interesatuei aukera ematen die beren datu pertsonalen tratamenduari lotutako eskubide batzuk erabiltzeko.

 

Erabiltzailearen datuak Quantum Escape Room-ek tratatzen dituen bitartean. Erabiltzaileek datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabiltzen ahalko dituzte, datu pertsonalak babesteari buruz indarra duen legezko araudian ezarritakoaren arabera.

Eskubide horiek erabiltzeko, erabiltzaileak idatzizko komunikazioa, nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa (NAN edo pasaportea) helbide elektroniko honetara bidalita: info@quantum.eus.

 

Jakinarazpen horretan informazio hau agertuko da: erabiltzailearen izen-deiturak, eskaera, helbidea eta datu egiaztatzaileak.

 

Eskubideak erabiltzaileak berak erabili beharko ditu. Hala ere, baimenduaren legezko ordezkari gisa baimendutako pertsona batek gauzatutakoak. Kasu horretan, interesdunaren ordezkaritza frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.